Vi utlyser ett utvecklingsstipendium på 10 000 kr

Vi utlyser ett stipendium på 10.000 kr till en medlem som önskar förkovra sig inom det film- och mediepedagogiska området. Stipendiet kan användas för kompetensutveckling, resor, studiebesök, eget reflektionsarbete eller liknande. Stipendiet kan även användas till att...

10 000 kr till erfarenhetsutbyte mellan filmande ungdomar

Varje år utlyser vi ett stipendium till en medlem som vill förkovra sig inom det film- och mediepedagogiska området. Nu har styrelsen beslutat att årets stipendium på 10 000 kr går till Monika Wigren på Region Gotland! Monika har under en period arbetat med att skapa...