10 000 kr tilldelas Borgmästarskolan i Helsingborg!

Föreningens utvecklingsstipendium år 2012 på 10 000 kr tilldelas…Borgmästarskolan i Helsingborg, en särskola för elever med utvecklingsstörning och autism. I Helsingborg har skol- och fritidsförvaltningen valt att bli institutionell medlem i FOMP –...

Mediepedagogik i Lgr 11

Som ett stöd för hur film och medier kan och ska integreras i skolans olika ämnen har Klas Viklund, Föreningen Film- och Mediepedagogik, gjort en genomgång av formuleringarna kring film och medier i de olika kursplanerna i Lgr 11. Klas visar på en rad möjligheter med...

Skapande skola

Nu är det hög tid att söka medel för nästa läsårs arbete med Skapande skola! Deadline för ansökan är den 6 februari 2012. Ta tillfället i akt och sök stöd för att utveckla och integrera filmen i skolans undervisning! VAD ÄR SKAPANDE SKOLA? Under 2008 inledde...

Viducate forum and Media Literacy Award

Den 19-21 oktober arrangerar EU-projektet och nätverket Viducate en workshop i Wien i samband med Media literacy awards årliga konferens och prisutdelnings ceremoni. Media literacy award är en tävling där den bästa produktionen i kategorierna Video, Radio, Print media...

Twitter och kvitter på Öland

Film- och mediepedagogik har haft sin årliga fortbildningsträff. I år var den förlagd till Öland och arrangerades i samarbete med Reaktor Sydost. Programmet startade på onsdagskvällen då vi träffades på dokumentärfilmsklubben Doc Lounge i Kalmar för att se...