Det goda samhället?

Med anledning av valresultatet 2014 är det både aktuellt och viktigt att lyfta fram och diskutera vår syn på samhället. Att jämföra historiska och nutida filmexempel som berör frågor kring människosyn, utbildning, arbete, miljö och migration, är ett sätt att få...

Hjälp till en skapande skola

En skapande skola är en roligare skola Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i skolan och avser såväl offentliga som fristående skolor, för åk F-9. Stödet söks hos kulturrådet en gång per år av skolans huvudman. Nu har kulturrådet fördelat medel...

Få hjälp med att skapa en skapande skola

Glädje, engagemang och stärkt självkänsla. Det var det mest påtagliga när rapporten om det statliga bidraget Skapande skola blev klar. Många kulturaktörer talar med respekt om lärarna och om det goda samarbetet med skolan. Men det finns också områden som behöver...

Möt en filmare!

Låt dina elever få en fördjupad filmupplevelse genom att möta regissören bakom filmen! FilmCentrum erbjuder filmarbesök till ett flertal av sina svenska kort- och dokumentärfilmer.   Att få reflektera över en film tillsammans med filmens regissör ger eleverna...

Skapande skola

Nu är det hög tid att söka medel för nästa läsårs arbete med Skapande skola! Deadline för ansökan är den 6 februari 2012. Ta tillfället i akt och sök stöd för att utveckla och integrera filmen i skolans undervisning! VAD ÄR SKAPANDE SKOLA? Under 2008 inledde...